<


     


       


       


       


       

Геодезичні прилади та послуги

Наша фірма орієнтована на технічний прогрес і направлена на задоволення потреб замовника

Збірник кошторисних розцінок

                      ЗБІРНИК 
укрупнених кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Збірник укрупнених кошторисних розцінок на
топографо-геодезичні та картографічні роботи (далі - Збірник)
призначений для визначення кошторисної вартості загальнодержавних
топографо-геодезичних та картографічних робіт, які фінансуються з
Державного бюджету України.
2. Збірник містить кошторисні розцінки (далі - розцінки) та
нормативи заробітної плати і трудових витрат на геодезичні роботи,
топографічні зйомки, оновлення карт і планів, картографічні,
обчислювальні, проектно-кошторисні роботи та складання технічних
звітів про виконані роботи.
3. Розцінки розраховані відповідно до вимог
нормативно-технічних документів (інструкцій, положень, керівних
технічних документів щодо виконання топографо-геодезичних та
картографічних робіт).
4. Укрупнені кошторисні розцінки розраховані на основі: Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну
діяльність" ( 353-14 ); Кодексу законів про працю України ( 322-08 ); Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ); Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ); Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ); Указу Президента України від 1 серпня 2001 року N 575
( 575/2001 ) "Про поліпшення картографічного забезпечення
державних та інших потреб в Україні"; постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р.
N 490 ( 490-99-п ) "Про надбавки (польове забезпечення) до
тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для
виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних
робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом,
постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний)
характер".
5. У Збірнику для кожного процесу наведено характеристики
категорій складності, склад робіт, розцінку і в її складі
зарплату, трудові затрати в бригадо-днях. Наведений склад робіт
для кожного процесу є коротким переліком основних операцій, які в
залежності від конкретних умов можуть змінюватись без коригування
розцінок.
6. Розцінки у Збірнику за кожним процесом робіт наведені у
гривнях на одиницю виміру (пункт, кв.км, пог.км, тощо) і включають
витрати виробництва за статтями основних витрат: основна зарплата працівників; додаткова зарплата працівників; відрахування на соціальні заходи; польове забезпечення; вартість матеріалів; знос малоцінних предметів; амортизація основних фондів; транспортні витрати; інші витрати, пов'язані з безпосереднім виконанням робіт.
7. Розцінки та нормативи заробітної плати і трудових витрат
розраховані на відповідні процеси, які включають комплекси
польових та камеральних робіт, необхідних для випуску матеріалів
згідно з їх найменуванням.
8. Нормативи витрат ураховують всі підготовчі та допоміжні
роботи виробничого циклу, а саме: технічну підготовку виробництва; робоче проектування; навчання працівників безпечним методам виконання робіт; поточний ремонт, повірки та дослідження геодезичних приладів
і інструментів, метрологічне забезпечення робіт; витрати на переїзд працівників до місця робіт і назад; витрати на перевезення матеріалів, спорядження, приладів,
інструментів та інших вантажів до місця робіт і назад; витрати на узгодження місць побудови геодезичних пунктів і
здачу їх користувачам (власникам) земельних ділянок для
забезпечення їх схоронності; контрольні операції при перевірці робіт; витрати на оформлення матеріалів, їх здачу та приймання.
9. У розцінках для всіх видів польових робіт ураховано
витрати на польове забезпечення.
10. Знос малоцінних предметів розраховано згідно з "Нормами
расхода материалов и износа иструментов, приборов, малоценного
инвентаря и снаряжения при выполнении топографо-геодезических
работ", за діючими оптовими цінами з урахуванням
транспортно-заготівельних витрат.
11. Амортизація основних фондів (прилади, інструменти,
обладнання тощо) розрахована у відсотках від їх балансової
вартості згідно зі статтею 8 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
12. У розцінках на польові роботи передбачено лише
використання автомобільного транспорту.
13. Розцінки на польові роботи розраховані на їх виконання в
польовий період, тривалість якого на території України визначена в
7 місяців.