Докомплектація літального апарату для визначення координат центрів знімків